ஜோதிடதீபம்

ஜோதிட ரீதியாக உள்ள மூடநம்பிக்கையை களைவதே "ஜோதிடதீபத்தின் " நோக்கம், சரியான ஜோதிடம் மக்களை சென்றடைவதே முக்கியம்.

Saturday, February 6, 2016

திருமண பொருத்தம் : திருமண வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக அமைத்துக்கொள்ள, பாவக வலிமையின் அடிப்படையில் ஜாதக பொருத்தம் காணும் வழி முறைகள்.  திருமண வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக அமைத்துக்கொள்ள, தம்பதியரின் ஜாதகங்களில் 12பாவகங்களின், வலிமையின் அடிப்படையில் திருமண பொருத்தம் கண்டு இல்லற வாழ்க்கையில் இணைவதே, தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் வெற்றியை நிர்ணயம் செய்யும், பொதுவாக திருமண வாழ்க்கையின் வெற்றியை நிர்ணயம் செய்வது தம்பதியர் இருவரின் சுய ஜாதக வலிமையே அன்றி, நட்சத்திர பொருத்தமோ ( ரஜ்ஜு பொருத்தம் ), செவ்வாய் தோஷமோ, ராகுகேது தோஷமோ அல்லது தம்பதியர் இருவருக்கும் நடக்கும் ஏக திசை பொருத்தமோ அல்ல என்பதை அனைவரும் உணர்வது அவசியமாகிறது, சுய ஜாதகத்தில் லக்கினம் முதல் 12 பாவகங்களும் வலிமை பெற்று இருப்பின் சம்பந்தபட்ட ஜாதகருக்கு நிச்சயம் யோக வாழ்க்கையை வாரி வழங்கும், மேலும் ஒருவரது சுய ஜாதகத்தில் லக்கினம்,குடும்பம்,பூர்வ புண்ணியம்,களத்திரம் மற்றும் ஆயுள் ஸ்தானம் போன்ற பாவகங்கள் வலிமை பெற்றால், சம்பந்த பட்ட ஜாதகருக்கு  இல்லற வாழ்க்கை இனிதே அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை, எனவே திருமண பொருத்தம் காணும் பொழுது சுய ஜாதகத்தில் பாவக வலிமையை கருத்தில் கொண்டு பொருத்தம் காண்பதே தம்பதியரின் இல்லற வாழ்க்கையில் சகல யோகங்களையும் வாரி வழங்கும்.

"ஜோதிடதீபம்" மூலம் பொருத்தம் கண்டு விரைவில் திருமணம் நடைபெறவுள்ள வரன்,வதுவின் சுய ஜாதகத்தை உதாரணமாக எடுத்துகொண்டு, அவர்களின் சுய ஜாதகத்தில் பாவக வலிமையின் அடிப்படையில் திருமண பொருத்தம் நிர்ணயம் செய்யும் முறையை பற்றி இந்த பதிவில் சிந்திப்போம் அன்பர்களே !

மணமகன் ஜாதகம் :லக்கினம் : துலாம் 
ராசி : விருச்சிகம் 
நட்சத்திரம் : அனுஷம் 3ம் பாதம் 

மணமகள் ஜாதகம் :லக்கினம் : விருச்சிகம் 
ராசி : ரிஷபம் 
நட்சத்திரம் : கிருத்திகை 3ம் பாதம் 

வரன் வதுவின் சுய ஜாதக பாவக வலிமையின் அடிப்படையிலான திருமண பொருத்தம் :

வரனின் ஜாதகத்தில் பாவக வலிமை நிலை :

1,3,5ம் வீடுகள் பூர்வபுண்ணிய ஸ்தானமான 5ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது ஜாதகருக்கு லக்கினம், சகோதர ஸ்தானம், பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான வழிகளில் இருந்து ஸ்திரமான யோக பலன்களை தரும்.

6,9ம் வீடுகள் பாக்கிய ஸ்தானமான 9ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது சத்ரு ஸ்தானம், பாக்கிய ஸ்தான வழியில் இருந்து யோக பலன்களை தரும்.

10ம் வீடு ஜீவன ஸ்தானமான 10ம் பாவகத்துடன் தொடர்பு பெறுவது ஜீவன ஸ்தான வழியில் இருந்து யோக பலன்களை 100% விகிதம் வாரி வழங்கும்.

4,8ம் வீடுகள் ஆயுள் ஸ்தானமான 8ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது, சுக ஸ்தான வழியில் இருந்து இன்னல்களையும், 8ம் பாவக வழியில் இருந்து நீண்ட ஆயுளை வழங்கிய போதும், திடீர் இழப்புகளை தவிர்க்க இயலாது.

2,12ம் வீடுகள் விறைய ஸ்தானமான 12ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது, குடும்பம் மற்றும் விறைய ஸ்தான வழியில் இருந்து அவயோக பலன்களை வழங்கும்.

7,11ம் வீடுகள் பாதக ஸ்தானமான 11ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது களத்திர ஸ்தான வழியில் இருந்தும், லாப ஸ்தான வழியில் இருந்தும் 200% விகித இன்னல்களை வாரி வழங்கும்.

தற்பொழுது நடைபெறும் கேது திசை ஜாதகருக்கு 7,11ம் வீடுகள் பாதக ஸ்தானமான 11ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று அவயோக பலனை தருவது வரவேற்க தக்க அம்சம் அல்ல என்பதே உண்மை, எனவே ஜாதகருக்கு தற்பொழுது நடைபெறும் கேது திசை நன்மையான பலன்களை ஏற்று நடத்தவில்லை என்பதே உண்மை, ஆனால் கேது திசையில் தற்பொழுது நடைபெறும் குரு புத்தி ஜீவன ஸ்தான பலனை ஏற்று நடத்துவது 100% விகித யோக பலனை தருவது வரவேற்க தக்க அம்சமாகும், எனவே திருமணத்திற்கு உகந்த காலமாக, தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள குரு புத்தியை கருதலாம், கேது திசை குரு புத்தியில் திருமணம் ஜாதகருக்கு நடைபெற்றால் யோகமான இல்லற வாழ்க்கை அமையும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை.

வதுவின் ஜாதகத்தில் பாவக வலிமை நிலை :

1,3,6,7,9,10,12ம் வீடுகள் ஜீவன ஸ்தானமான 10ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது மேற்கண்ட பாவக வழியில் இருந்து ஜாதகியின் வெற்றிகரமான யோக வாழ்க்கையை பெறுவார் என்பதை பற்றி கட்டியம் கூறுகிறது.

4ம் வீடு சுக ஸ்தானமான 4ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது ஜாதகியின் குணநலன்கள் பற்றியும், ஜாதகி பெரும் சுக போக யோக வாழ்க்கை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது.

5ம் வீடு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான 5ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது, ஜாதகியின் நுட்பமான அறிவுத்திறன் பற்றியும், யோகமிக்க குழந்தைகளையும் சிறந்த வாரிசுகளையும் பெற்று எடுக்கும் தன்மையை பற்றியும் தெளிவு படுத்துகிறது.

2,8,11ம் வீடுகள் லாப ஸ்தானமான 11ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது சிறப்பான குடும்ப வாழ்க்கையையும், கணவனுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டத்தையும், நீடித்த அதிர்ஷ்டத்துடன் கூடிய சுபயோக சுக வாழ்க்கையை ஜாதகி தங்கு தடையின்றி பெறுவார் என்பதை உறுதிபடுத்துகிறது.

தற்பொழுது நடைபெறும் ராகு திசை ஜாதகிக்கு 7ம் வீடு ஜீவன ஸ்தானமான 10ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது, தனது வாழ்க்கை துணை வழியில் இருந்து கௌரவம் மிக்க யோக வாழ்க்கையை பெறுவதை உறுதி படுத்துகிறது, ராகு திசையில் தற்பொழுது நடைபெறும் சனி புத்தி ஜாதகிக்கு 4ம் வீடு சுக ஸ்தானமான 4ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று அதிபோக சுக வாழ்க்கையை பெரும் தன்மையை காட்டுகிறது, எனவே ஜாதகிக்கு தற்பொழுது நடைபெறும் திசைபுத்தி திருமண வாழ்க்கையின் மூலம் அளவில்லா யோகங்களையும், அதிர்ஷ்டங்களையும் வாரி வழங்குவது கவனிக்க தக்க அம்சமாகும்.

"ஜோதிடதீபம்" இதுவரை பார்த்ததில், மேற்கண்ட ஜாதகியின் ஜாதகம் சகலயோகமும் பெற்ற ஓர் "ராஜயோக" ஜாதகமாக கருதுகிறது, லட்சம் ஜாதகங்களில் இதுபோன்று ஒரு "ராஜயோக" ஜாதகம் அமைவதாக ஒரு கருத்து உண்டு என்பது முற்றிலும் உண்மையே.

ஆக மேற்கண்ட வது வரனின் ஜாதகத்தை இல்லற வாழ்க்கையில் இணைக்கும் பொழுது இறை அருளின் கருணையினால் சகல யோகங்களையும் வரனும், வதுவின் ஜாதக வழியில் இருந்து அனுபவிப்பர் என்பது கவனிக்க தக்க அமசமாகும், மேலும் திருமண வாழ்க்கையில் மிக பெரிய வெற்றியையும், 16 வகை செல்வங்களையும் பெற்று வாழையடி வாழையாக செழிப்புடன் வாழ்வாங்கு வாழ்வார்கள் தம்பதியர் ஜாதகங்களின் உன்னத நிலையாகும்.

எனவே திருமண பொருத்தம் காணும் பொழுது வரன் வது இருவரின் ஜாதகத்தில் உள்ள பாவக வலிமையின் நிலையை உணர்ந்து, திருமண பொருத்தம் கண்டு இல்லற வாழ்க்கையில் இணைத்தால் நிச்சயம் 100% விகித யோக வாழ்க்கையை தம்பதியருக்கு வழங்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை, தவிர்த்து இல்லாத  நட்சத்திரபொருத்தம், தோஷபொருத்தம், ஏக திசை சந்திப்பு, செவ்வாய் தோஷம், ராகுகேது தோஷம் போன்றவைகள் சமுதாயத்தில் மூட நம்பிக்கைகளை விதைப்பதாகவே அமையுமே அன்றி, உண்மையான ஜாதக பலன்களை கண்டு திருமணம் அமைப்பதற்கு உண்டான வழிமுறைகளை காண்பதற்கு வழிவகுக்காது.

சுய ஜாதகத்தில் பாவக வலிமையை ஆய்வு செய்து திருமணம் அமைத்து தருவோம், தம்பதியரின் வாழ்க்கையில் சகல யோகங்களையும் பெற்று வாழ்வதற்கு வழிவகை செய்வோம்.

வாழ்க வளமுடன் 
ஜோதிடன் வர்ஷன் 
9443355696

Friday, February 5, 2016

ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் - மேஷ லக்கினம்
சாய கிரகங்கள் என்று போற்றப்படும் " ராகு கேது" பெயர்ச்சி, கால புருஷ தத்துவ அமைப்பிற்கு 1ம் ராசியான மேஷ ராசியை, லக்கினமாக கொண்ட அன்பர்களுக்கு, லக்கினத்திற்கு 5ல் ராகு பகவானும், 11ல் கேதுபகவானும் சஞ்சாரம் செய்து, இனி வரும் 18 மாதங்களுக்கு வழங்கும் பலாபலன்களை பற்றி ஆய்வு செய்வோம் அன்பர்களே!

மேஷ இலக்கின சிறப்பு இயல்புகள் :

மேஷ ராசியை  ஜென்ம லக்கினமாக பெற்ற அன்பர்களுக்கு, லக்கினம் வலிமை பெறும் பொழுது, ஜாதகரின் செயல்பாடுகளில் வேகமும் சுய கட்டுபாடும் அதிகரிக்கும், எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சிறப்பாக கையாளும் திறமை பிறவியிலேயே அமைந்திருக்கும், சிறந்த நிர்வாக திறமையின் மூலம் வாழ்க்கையில் தனது லட்சியங்களில் வெற்றி பெரும் யோகத்தை தரும், அரசு சார்ந்த நிர்வாக துறையில் பணியாற்றும் யோகமும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பில் ஈடுபடும் காவல்துறை, ராணுவம், தீயணைப்பு துறை போன்ற பாதுகாப்பு  துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லமையை தரும், மேஷ இலக்கின அன்பர்களின் இலக்கு என்பது எப்பொழுதும் வெற்றியை தவறாமல் தரும், குறுகிய காலங்களில் தான் செய்யும் தொழில் எதுவாயினும் அதில் சிறப்பான வெற்றிகளை பெரும் யோகம் உண்டாகும், சக தொழில் செய்பவர்களுக்கு இவர்களின் முன்னேற்றமும் வெற்றியும் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தையும், வியப்பையும் ஏற்ப்படுத்தும், தனது வாழ்க்கையின் வெற்றி தோல்விகளை தானே நிர்ணயம் செய்யும் வல்லமை மேஷ இலக்கின அன்பர்களுக்கு இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கும், மேஷ இலக்கின அன்பர்களின் எதிரிகளே அவர்களது முன்னேற்றத்திற்கு காரணமாக அமைத்துவிடுவார்கள் என்பது கவனிக்க தக்க அம்சமாகும், எப்பொழுதும் தர்மத்தின் வழியில் நடக்கும் பேராண்மை கொண்டவர்கள், சில நேரங்களில் இவர்களது வேகமான செயல்பாடுகள் பலரது விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகும் தன்மையை தரும், சுதந்திர பிரியர்கள், தனிப்பட்ட முன்னேற்றத்தில் எப்பொழுதும் ஆர்வம் கொண்டு இருப்பார்கள், வியக்கத்தகு அறிய சாதனைகளை படைக்கும் வல்லமை பெற்றவர்கள், விளையாட்டு மற்றும் சாகச நிகழ்வுகளில் வெற்றியை மிக எளிதாக பெரும் யோகம் பெற்றவர்கள், தான் மேற்கொண்டுள்ள லட்சியங்களில் பின்வாங்காமல் முழு முயற்சியுடன் வெற்றியை ஈட்டும் யோகம் பெற்றவர்கள்.

கடந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி மேஷ இலக்கின அன்பர்களுக்கு 12ல் கேதுவின் சஞ்சாரமும், 6ல் ராகுவின் சஞ்சாரமும், 12ம் பாவக வழியில் இருந்து மன நிம்மதி இழப்பையும், வீண் விறையங்களையும், எதிர்பாராத திடீர் இழப்பையும் மிகவும் பலமாகவே தந்தது, 6ம் பாவக வழியில் இருந்து கடன் தொந்தரவுகள், உடல் நல பாதிப்பு, சூழ்நிலைக்கு கட்டுபட்டு செய்லபடவேண்டிய சந்தர்ப்பங்களையும், எதிரிகளின் சதிக்கு ஆளாகும் சந்தர்ப்பங்களையும் தந்தது,  தற்பொழுது 5ல் சஞ்சாரம் செய்யும் ராகுவினால் பெரிய யோக பலன்கள் இல்லை என்றே கூற வேண்டும், குறிப்பாக ஜாதகரின் வாரிசுகள் வழியில் இருந்து சிறு சிறு இன்னல்கள், மற்றவர்களின் உதவி இல்லாமல் தாமாகவே தனித்து போராடும் சூழ்நிலை, குல தெய்வ வழிபாட்டில் குறைகள், மிதமாக போராடி வெற்றி பெரும் யோகம், அந்நிய நபர்களால் தொல்லைகள், பித்தம் சார்ந்த உடல் தொந்தரவுகள், நம்பிக்கை குறையும் விதமாக நடைபெறும் நிகழ்வுகள், எதிர்பாராத சிக்கல்கள், எடுக்கும் முயற்ச்சிகளில் வரும் தொய்வு, கவன சிதறல்கள், நோக்கம் நிறைவேற அதிகமாக உழைக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள், பூர்வீக சிக்கல்கள் அதிகரிக்கும் தன்மை, பூர்வீக ஜீவனத்தால் அதிக இன்னல்கள் மற்றும் நஷ்டம், வெளியில் சென்று ஜீவனம் தேடும் நிலை அதிக  மன உளைச்சல்கள் என மேஷ இலக்கின அன்பர்களுக்கு தற்பொழுது 5ல் சஞ்சாரம் செய்யும் ராகு பகவான் கடுமையான சோதனைகளை தருவார், எனவே குல தெய்வ வழிபாட்டில் அதிக ஈடுபாட்டை காட்டுவது தங்களின் இன்னல்களை வெகுவாக குறைக்கும்.

11ல் கேதுவின் சஞ்சாரம் மேஷ இலக்கின அன்பர்களுக்கு அளவில்லா அதிர்ஷ்டத்தையும், லாபத்தையும் வாரி வழங்கும், செய்யும் தொழிலில் எதிர்பாராத லாபங்களை பெரும் யோகம் உண்டாகும், பயணங்களினால் அதிர்ஷ்டமும் லாபமும் கிட்டும், லாட்டரி, பங்கு வர்த்தகம், யுக வணிகம் மூலம் அளவில்லா அதிர்ஷ்டங்களை பெரும் தன்மையை தரும், தன்னை விட வயதில்  அதிகமுள்ள பெரியவர்கள் வழியில் இருந்து  மிகுந்த அதிர்ஷ்டத்தையும் லாபத்தையும் பெற இயலும், புதிய சொத்துகள் வாங்கும் யோகமும், சூழ்நிலை மாற்றத்தில் விருப்பமும் உண்டாகும், பல சுற்றுல ஸ்தலங்களுக்கு சென்றுவரும் சந்தர்பங்கள் தேடிவரும், திருமண வயதில் உள்ள அன்பர்களுக்கு சிறப்பான இல்லற வாழ்க்கை அமையும், பல காலமாக திட்டமிட்டு கிடப்பில் போடபட்ட விஷயங்களில் முன்னேற்றமும் லாபமும் உண்டாகும், செய்யும் தொழில் மற்றும் வியாபரத்தில் அளவில்லா லாபமும், புதிய தொழில் வாய்ப்புகளும் உருவாகும், அறிமுகம் இல்ல புதிய நபர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் வியக்கத்தகு மாற்றங்களை நிகழ்த்துவார்கள், ஆன்மீக தேடுதல்களுக்கு வெற்றி கிட்டும், வெளிநாட்டினர் அந்நிய மதத்தினர் மூலம் லாபம் மற்றும் ஜீவன முன்னேற்றம் உண்டாகும்,  வெளிநாடு வாய்ப்புகளை எதிர்நோக்கியுள்ள அன்பர்களுக்கு, எதிர்பாராத திடீர் வாய்ப்புகள் வந்து சேரும், மேஷ இலக்கின அன்பர்களின் அறிவு திறனும் தன்னம்பிக்கையும் ஒன்று சேர்ந்து வெற்றி வாய்ப்புகளை வாரி குவிக்கும் யோக காலமாக, கேதுவின் 11ம் பாவக சஞ்சாரம் அமையும் என்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை.

மொத்தத்தில் எதிர்வரும் ராகுகேது பெயர்ச்சி மேஷ இலக்கின அன்பர்களுக்கு 5ம் பாவக வழியில் அதிக அளவில் இன்னல்களும், 11ம் பாவக வழியில் அளவில்லா அதிர்ஷ்டத்தையும் வாரி வழங்கும், மேஷ இலக்கின அன்பர்கள் அனைவரும் ராகுகேது பெயர்ச்சியால் 5ம் பாவக வழியில் இருந்து தடைகளையும், 11ம் பாவக வழியில் இருந்து மிகுந்த நன்மைகளை பெறுகின்றனர் என்பது  கவனிக்க தக்க அம்சமாகும்.

குறிப்பு :

மேற்கண்ட பலாபலன்கள் மேஷ இலக்கின அன்பர்களுக்கு, தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 05 மற்றும் 11ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினால் மட்டுமே 100% சதவிகிதம் நடைபெறும், எனவே மேஷ  இலக்கின அன்பர்கள் சுய ஜாதகத்தில் தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 05,11ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்துகிறதா? என்பதில் தெளிவு பெறுவது அவசியமானதாக "ஜோதிடதீபம்" கருதுகிறது.

வாழ்க வளமுடன்
ஜோதிடன் வர்ஷன்
9443355696

Thursday, February 4, 2016

ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் - மீன லக்கினம்
சாய கிரகங்கள் என்று போற்றப்படும் " ராகு கேது" பெயர்ச்சி, கால புருஷ தத்துவ அமைப்பிற்கு 12ம் ராசியான மீன  ராசியை, லக்கினமாக கொண்ட அன்பர்களுக்கு, லக்கினத்திற்கு 12ல் ராகு பகவானும், 6ல் கேதுபகவானும் சஞ்சாரம் செய்து, இனி வரும் 18 மாதங்களுக்கு வழங்கும் பலாபலன்களை பற்றி ஆய்வு செய்வோம் அன்பர்களே!

மீன இலக்கின சிறப்பு இயல்புகள் :

மீன ராசியை  ஜென்ம லக்கினமாக பெற்ற அன்பர்களுக்கு, லக்கினம் வலிமை பெறும் பொழுது, ஜாதகரின் பொறுமையும் சுய கட்டுபாடும் அதிகரிக்கும், எண்ணத்தில் தெளிவும், சிறந்த செயல்திறனும் ஜாதகரின் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றங்களை வழங்கும், தனிப்பட்ட செயல்திறனும், மற்றவர்களை பின்பற்றாமல் சுய முயற்ச்சியின் மூலம் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் பெரும் யோகம் பெற்றவர்கள், கலைகளில் சிறந்து விளங்கும் யோகமும், சாஸ்திர ஞானமும் இயற்க்கையாவே அமைய பெற்றவர்கள், கல்வி கேள்விகளில் நல்ல அறிவும், மேற்கொள்ளும் லட்சியங்களில் வெற்றியையும் தங்கு தடையின்றி பெறுவார்கள், சுதந்திர மனபாண்மையும், விசாலமான அறிவு திறனும் ஜாதகரின் வாழ்க்கையில் பல வெற்றி வாய்ப்புகளை வாரி வழங்கும், ஆன்மீகத்தில் வெற்றியும் பொது வாழ்க்கையில் தூய்மையையும் கடைபிடிக்கும் நல்லவர்கள், கலை துறையில் குறுகிய காலத்தில் பெயரையும் புகழையும் சம்பாதிக்கும் யோகத்தை  தரும், மீன இலக்கின அன்பர்களுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் என்பது ஒரே சீராகவும், சரியான திட்டமிடுதல்களுக்கு ஏற்ப்ப சிறப்பாகவும் அமையும், மனதிற்கு எட்டாத விஷயங்களில் புலமை பெற்றவர்களாக திகழ்வார்கள், நல்ல மனோதத்துவ நிபுணர்களாக செயல்படும் தன்மை பெற்றவர்கள், சூழ்நிலையை சிறப்பாக கையாளும் வல்லமையை இயற்கையாகவே பெற்று இருப்பார்கள்.

கடந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி மீன இலக்கின அன்பர்களுக்கு லக்கினத்தில் கேதுவும், 7ல் ராகுவும் சஞ்சாரம் செய்து இலக்கின பாவக வழியில் இருந்து நன்மைகளையும் களத்திர ஸ்தான வழியில் இருந்து அதிக அளவில் இன்னல்களையும் வாரி வழங்கியது, ஆனால் தற்பொழுது 12ல் சஞ்சாரம் செய்யும் கேது பகவானால் தங்களின் வாழ்க்கையில் மன நிம்மதி மற்றும் சந்தோசம் அதிகரிக்கும், புதிய முதலீடுகளில் ஆர்வமும் லாபமும் உண்டாகும், இதுவரை வாழ்க்கையில் போராட்டங்களை சந்தித்து கொண்டு இருந்த அன்பர்களுக்கு நல்ல தீர்வுகளும், சிறப்பான விருத்திகளும் கிட்டும், தேவையற்ற வீண் செலவினங்கள் குறையும் மனதில் தன்னம்பிக்கையும், தைரியமும் அதிகரிக்கும், இதுவரை கனவாக இருந்த லட்சியங்கள் யாவும் பூர்த்தி அடையும்,  நிம்மதியான உறக்கம் தங்களின் மனதில் தெளிவான  சிந்தனையை தரும், குறைகள் அனைத்தும் விலகி வாழ்க்கையில் அனைத்து வசதி வாய்ப்புகளையும் அனுபவிக்கும் யோகம் உண்டாகும், வெகுநாள் மன குறைகள் தீரும், உறவுகள் வழியில் இருந்து நல்ல ஆதரவும் உதவியும்  கிடைக்க பெறுவீர்கள், அதிரடியான தொழில் முன்னேற்றங்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை வாரி வழங்கும், பல ஆன்மீக திருத்தலங்களுக்கு சென்று வரும் வாய்ப்பும், ஆன்மீக பெரியோர்களின் ஆசியும் தங்களுக்கும் தங்களது குடும்பத்திற்கும் பரிபூரணமாக கிடைக்க பெறுவீர்கள், புதிய சொத்துகள், மற்றும் புதிய வண்டி வாகனம்  வாங்கும் யோகம்  உண்டாகும், வழக்குகளில் வெற்றி கிட்டும், தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் சந்தோசம் மிகும், தம்பதியர் ஒற்றுமை மேலோங்கும், எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தும் நிறைவேறும், கேதுபகவானின் சஞ்சாரம் தங்களின் வாழ்க்கையில் பல அதிர்ஷ்டங்களை வாரி வழங்கும்.

6ல் சஞ்சாரம் செய்யும் ராகு பகவான்  தங்களின் எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ செய்வார், எதிரிகளின் செயல்களே தங்களுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி வாய்ப்பை வாரி வழங்கும், தன்னிறைவான தொடர் பொருளாதார வெற்றி, வீரியமிக்க செயல்பாடுகள் மூலம் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் பெரும்  யோகம் என்ற போதிலும், வயிறு சார்ந்த தொந்தரவுகள் தங்களின் முன்னேற்றத்தை சிறிது பாதிக்க கூடும், பூர்வீகம் சார்ந்த சொத்துகள் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு, செய்யும் தொழில் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை பெரும் யோக காலமாக இந்த ராகு கேது பெயர்ச்சியை கருதலாம், உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்பு போன்றவற்றில் தேர்ச்சியும், அரசு உத்தியோகமும் கிடைக்க வாய்ப்புண்டு, காவல் துறையில் பணியாற்றும் அன்பர்களுக்கு திடீர் பதவி உயர்வும், திறைமைக்கு   உண்டான பரிசும் கிடைக்க பெறுவார்கள், அரசியலில் உள்ள அன்பர்களுக்கு நல்ல பதவி தேடிவரும், எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும், மக்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும், வெளியூர் வெளிநாடுகளில் இருந்து நல்ல வருமானமும் தொழில் விருத்தியும் உண்டாகும், எடுக்கும் முயற்ச்சிகள் திடீர் வெற்றியையும் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டத்தையும் வாரி வழங்கும், இதுவரை   பகைமை பாராட்டிய அன்பர்கள் இனிவரும் காலங்களில் நண்பர்களாக மாற வாய்ப்புண்டு, தங்களின் மனதில் எண்ணிய காரியங்கள் யாவும் வெற்றி மேல் வெற்றியை தரும், புதிய வாய்ப்புகளும் சந்தர்ப்பங்களும் தங்களுக்கு சிறந்த எதிர்காலத்தை அமைத்து தரும்.

மொத்தத்தில் எதிர்வரும் ராகுகேது பெயர்ச்சி மீன  இலக்கின அன்பர்களுக்கு 100% விகிதம் மன நிம்மதியையும், எதிர்பாராத தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் பதவி  உயர்வை வாரி  வழங்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை, மீன  இலக்கின அன்பர்கள் அனைவரும் ராகுகேது பெயர்ச்சியால் 12ம் பாவகம் மற்றும்  சத்ரு ஸ்தான வழியில் இருந்து மிகுந்த நன்மைகளை பெறுகின்றனர் என்பது  கவனிக்க தக்க அம்சமாகும்.

குறிப்பு :

மேற்கண்ட பலாபலன்கள் மீன இலக்கின அன்பர்களுக்கு, தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 12 மற்றும் 06ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினால் மட்டுமே 100% சதவிகிதம் நடைபெறும், எனவே மீன இலக்கின அன்பர்கள் சுய ஜாதகத்தில் தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 12,06ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்துகிறதா? என்பதில் தெளிவு பெறுவது அவசியமானதாக "ஜோதிடதீபம்" கருதுகிறது.

வாழ்க வளமுடன்
ஜோதிடன் வர்ஷன்
9443355696

Wednesday, February 3, 2016

ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் - கும்ப லக்கினம்
சாய கிரகங்கள் என்று போற்றப்படும் " ராகு கேது" பெயர்ச்சி, கால புருஷ தத்துவ அமைப்பிற்கு 11ம் ராசியான கும்ப ராசியை, லக்கினமாக கொண்ட அன்பர்களுக்கு, லக்கினத்திற்கு 1ல் ராகு பகவானும், 7ல் கேதுபகவானும் சஞ்சாரம் செய்து, இனி வரும் 18 மாதங்களுக்கு வழங்கும் பலாபலன்களை பற்றி ஆய்வு செய்வோம் அன்பர்களே!

கும்ப இலக்கின சிறப்பு இயல்புகள் :

கும்ப  ராசியை ஜென்ம லக்கினமாக பெற்ற அன்பர்களுக்கு, லக்கினம் வலிமை பெறும் பொழுது, ஜாதகரின் தன்னம்பிக்கையும், சமயோசித புத்திசாலித்தனமும் அதிகரிக்கும், எந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் தனது அறிவு திறனால் சமாளிக்கும் யோகம் பெற்றவர்கள், தன்னிறைவான சுக போக வாழ்க்கையை தனது சுய முயற்ச்சி  மூலம் ஈட்டும் வல்லமை பெற்றவர்கள், தனது சிந்தனைக்கும் அறிவு திறனுக்கும் வரும் சவால்களை சிறப்பாக எதிர்கொண்டு வெற்றி பெரும் அன்பர்கள், எப்பொழுதும் சுறு சுறுப்பான இயக்கத்துடனும் புதிய உத்வேகத்துடனும் செயலாற்றும் தன்மை பெற்றவர்கள், தனது அறிவு திறன், விடா முயற்ச்சி, கடின உழைப்பின் மூலம் வாழ்க்கையில் சகல நலன்களையும் தன்னை தேடி வரசெய்யும் வல்லமை பெற்றவர்கள், வருமுன் உணரும் சக்தியும், செய்யும் செயல்களின் முடிவினையும் தெளிவாக தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள், சரியான திட்டமிடுதல்கள் இவர்களின் வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை 100% விகிதம் நிர்ணயம் செய்யும், மனதில் நினைத்த எண்ணங்களையும், லட்சியங்களையும் தமது வாழ்க்கையில் நடைமுறைக்கு கொண்டுவரும் திறமை இயற்கையாகவே அமைய பெற்றவர்கள், வாழ்க்கையில் நடந்ததை மறந்து "வந்தது வரட்டும் வருவதை எதிர்கொள்வோம்" என்று எதிர்காலத்தை சிறப்பாக அமைத்துகொள்ளும் மன தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் இவர்களது சிறப்பு என்றால் அது மிகையல்ல.

கடந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி கும்ப இலக்கின அன்பர்களுக்கு 2ல் கேதுவும்,  8ல் ராகுவும்,  சஞ்சாரம் செய்து குடும்ப ஸ்தான அமைப்பில் இருந்து அதிக இன்னல்களையும், துன்பங்களையும், வருமான இழப்புகளையும் வழங்கியது, 8ல் கேது சில சமயம் தவிர்க்க இயலாத திடீர் இழப்பையும், உடல்நல குறைவையும் தந்தது, முதலீடுகளில் இருந்து வீண் விறையங்களையும் எதிர்பாராத சந்தர்பங்களில் வழங்கியது, ஆனால் தற்பொழுது பெயர்ச்சி அடைந்துள்ள ராகு கேது பெயர்ச்சியினால் மிகுந்த யோக பலன்களையே வாரி வழங்குகிறது, லக்கினத்தில் கேது பகவானின் சஞ்சார நிலை தங்களுக்கு அறிவு திறன், புத்திசாலித்தனம் மூலம்  வரும் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் பெரும் யோகத்தை தரும், திடீர் அதிர்ஷ்டம், எதிர்பாராத உதவிகள், சுய தொழில் முன்னேற்றம், அனைவரின் ஆதரவு கிடைத்தல்,  முற்போக்கு சிந்தனையுடன் அனைத்தையும் எதிர்கொள்ளும் வாய்ப்பு, சிந்தித்து சரியான விஷயங்களை கையாளும் வல்லமை, எதிர்ப்புகள்    அனைத்தும்  அகன்று வெற்றி வாய்ப்பினை மிக எளிதாக பெரும் யோகம், உடல் மற்றும் மன நலனில் ஆர்வம், இதுவரை தீராத உடல் தொந்தரவுகளுக்கு சரியான மருத்துவம் மூலம் நலம் உண்டாகுதல், சிறந்த  ஆன்மீக குருவின் ஆசி மூலம் வாழ்க்கையில் நலம் பெறுதல், சிறப்பு வாய்ந்த ஆன்மீக திருத்தலங்களுக்கு சென்று வரும் யோக, புதிய மாற்றங்களையும் புதிய வாய்ப்புகளையும் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு வாழ்க்கையில் லாபமும், அதிர்ஷ்டமும் பெரும் யோகம், செல்லும் இடங்களில் நல்ல வரவேற்ப்பு, அன்னியர்கள் மூலம் அளவில்லா லாபமும் அதிர்ஷ்டமும் உண்டாகும், எனவே லக்கினத்தில் கேது சஞ்சாரம் தங்களின் வாழ்க்கையில் புதிய மாற்றங்களை வாரி வழங்கும்.

7ல் சஞ்சாரம் செய்யும் ராகுவினால், தங்களின் வாழ்க்கை துணை வழியில் இருந்து 100% விகித ஸ்திரமான நன்மைகளை பெற இயலும், குறிப்பாக இதுவரை திருமண தடைகளை சந்தித்து கொண்டு இருந்த அன்பர்களுக்கு, அதிஷ்டம் மிகுந்த சிறப்பான வாழ்க்கை துணை பெரும் யோகம் உண்டாகும், காதலில் வெற்றியும், திருமண வாழ்க்கையில் சந்தோஷமும் உண்டாகும், நண்பர்கள் கூட்டாளிகள் தங்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கு உதவிகரமான செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள், கூட்டு தொழில் மூலம் லாபமும் அதிர்ஷ்டமும் உண்டாகும், வெளிநாடுகளில் உள்ள அன்பர்களுக்கு இது ஒரு யோக காலமாக கருதலாம், ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில்களில் உள்ள அன்பர்களுக்கு அளவில்லா லாபமும் அதிர்ஷ்டமும் உண்டாகும், தொழில்   விருத்தி தங்களுக்கு தங்கு தடையின்றி அமையும், மருத்துவ துறையில் உள்ள அன்பர்களுக்கு இது ஒரு பொற்காலம், மருத்துவம் சார்ந்த கல்வி கற்றுகொண்டு  இருக்கும் மாணவர்களுக்கு சிறந்த முன்னேற்றமும், நல்ல வேலை வாய்ப்பும் அமையும், வெளிநாடு வாய்ப்புகள் தங்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்களை வாரி வழங்கும்,  எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும், சமூக அந்தஸ்தும்,கௌரவமும் அதிகரிக்கும், அரசியலில் உள்ள அன்பர்களுக்கு ஸ்திரமான வெற்றி கிட்டும், வெளிவட்டார பழக்க வழக்கங்கள் மூலம் அதிர்ஷ்டமும், லாபமும் அதிகரிக்கும், கூட்டு தொழிலில் உள்ள அன்பர்களுக்கு அபரிவிதமான லாபம் நிச்சயம் கிடைக்கும்.

மொத்தத்தில் எதிர்வரும் ராகுகேது பெயர்ச்சி கும்ப இலக்கின அன்பர்களுக்கு 100% விகிதம் சுய முன்னேற்றத்தையும் எதிர்பாராத மக்கள் செல்வாக்கையும் வாரி  வழங்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை, கும்ப  இலக்கின அன்பர்கள் அனைவரும் ராகுகேது பெயர்ச்சியால் லக்கினம் மற்றும்  களத்திர ஸ்தான வழியில் இருந்து மிகுந்த நன்மைகளை பெறுகின்றனர் என்பது  கவனிக்க தக்க அம்சமாகும்.

குறிப்பு :

மேற்கண்ட பலாபலன்கள் கும்ப இலக்கின அன்பர்களுக்கு, தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 01 மற்றும் 07ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினால் மட்டுமே 100% சதவிகிதம் நடைபெறும், எனவே கும்ப இலக்கின அன்பர்கள் சுய ஜாதகத்தில் தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 01,07ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்துகிறதா? என்பதில் தெளிவு பெறுவது அவசியமானதாக "ஜோதிடதீபம்" கருதுகிறது.

வாழ்க வளமுடன்
ஜோதிடன் வர்ஷன்
9443355696

Tuesday, February 2, 2016

ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் - மகர லக்கினம்


 சாய கிரகங்கள் என்று போற்றப்படும் " ராகு கேது" பெயர்ச்சி, கால புருஷ தத்துவ அமைப்பிற்கு 10ம் ராசியான மகர ராசியை, லக்கினமாக கொண்ட அன்பர்களுக்கு, லக்கினத்திற்கு 8ல் ராகு பகவானும், 2ல் கேதுபகவானும் சஞ்சாரம் செய்து, இனி வரும் 18 மாதங்களுக்கு வழங்கும் பலாபலன்களை பற்றி ஆய்வு செய்வோம் அன்பர்களே!

மகர இலக்கின சிறப்பு இயல்புகள் :

மகர ராசியை ஜென்ம லக்கினமாக பெற்ற அன்பர்களுக்கு, லக்கினம் வலிமை பெறும் பொழுது, ஜாதகரின் செயல்பாடுகளில் பொறுமையும், சுய கட்டுபாடும் அதிகரிக்கும், தன்னம்பிக்கை கூடும், நேர்மை மாறாத குணமும், சத்தியத்திற்கு கட்டுப்படும் யோகமும் உண்டாகும், சிறந்த உழைப்பாளியாகவும், மற்றவர்களுக்கு உதவும் நற்குணமும், பகுத்தறிந்து செயல்படும் தன்மையையும் அதிகரிக்கும், பொதுவாழ்க்கையில் நேர்மையையும், சுய ஒழுக்கத்தையும் கடைபிடிக்கும் நல்லவர்களாக திகழ்வார்கள், சிந்தனையும் செயல்பாடுகளும் ஜாதகரின் தனித்தன்மையை சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டும், உடல் ஆரோக்கியமும் மனதில் தெளிவும் ஜாதகரின் வாழ்க்கையில் சிறப்பான வெற்றிகளை ஈட்டுவதற்கு உதவி புரியும், எவரின் உதவியும் இன்றி சுயமாக முன்னேற்றம் பெரும் திறமையையும் வல்லமையும் ஒருங்கே அமைய பெற்றவர்கள் மகர இலக்கின அன்பர்கள் என்றால் அது மிகையில்லை, மேலும் ஜாதகரின் கௌரவம் அந்தஸ்து மற்றும் சுய மரியாதை குறைவில்லா வாழ்க்கை, தொழில் வெற்றிகளை ஜாதகரே சிறப்பாக நிர்ணயம் செய்வது, போன்றவை கவனிக்கத்தக்க சிறப்பு அம்சங்களாகும்.

கடந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி மகர இலக்கின அன்பர்களுக்கு 9ல் ராகுவும், 3ல் கேதுவும் சஞ்சாரம் செய்து பாக்கிய ஸ்தான வழியில் இருந்து சிறு சிறு இன்னல்களையும் மன போராட்டங்களையும், வீர்ய ஸ்தான அமைப்பில் இருந்து சீரிய வெற்றிகளையும் தந்து கொண்டு இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது பெயர்ச்சி அடைந்துள்ள ராகு கேது, குடும்ப ஸ்தானமான 2ம் பாவகத்தில் கேது பகவானின் சஞ்சாரம், தங்களுக்கு சிறப்பான வாக்கு வன்மையையும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியையும் வாரி வழங்கும், கை நிறைவான வருமானம் ஸ்திரமாக வந்தவண்ணம் இருக்கும், தங்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் லட்சியங்கள் யாவும் தங்கு தடையின்றி நிறைவேறும், எதிர்ப்புகள் அகலும், தங்களின் பேச்சுக்கு அனைத்து இடங்களிலும், மதிப்பு மரியாதை உண்டாகும், வாத திறமையால் செய்யும் தொழிலில் நிகரற்ற வருமானங்களை பெரும் யோகம் உண்டாகும், வேற்று மதத்தினர் மற்றும் வெளிநாட்டினர் மூலம் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்களை சந்திக்கும் யோகம் உண்டாகும், புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் கூட்டு தொழில் முயற்ச்சிகள் தங்களுக்கு அபரிவிதமான யோகங்களை தங்கு தடையின்றி வாரி வழங்கும், பொது வாழ்க்கையில் உள்ள அன்பர்களுக்கு இது ஒரு பொற்க்காலம் என்றே சொல்லாம், அரசியலில் வெற்றி பதவி உயர்வு, கௌரவ பதவிகள் தேடிவரும் வாய்ப்பு என தங்களின் வாழ்க்கையில் புதிய மாற்றங்களையும், புதிய நம்பிக்கையையும் குடும்ப ஸ்தானத்தில் சஞ்சாரம் செய்யும் கேது பகவான் வாரி வழங்குவார், மேலும் இதுவரை திருமண தடைகளை சந்தித்து கொண்டு இருந்த அன்பர்களுக்கு சிறப்பான இல்லற வாழ்க்கை அமையும், வருமானம் பல வழிகளில் இருந்து வரும்.

8ல் சஞ்சாரம் செய்யும் ராகுவினால் தங்களின் வாழ்க்கையில் மிக பெரிய அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் வந்து குவியும், புதையலுக்கு நிகரான சொத்து சுக சேர்க்கை உண்டாகும், வாழ்க்கை துணை வழியில் இருந்து திடீர் அதிர்ஷ்டங்களை அனுபவிக்கும் யோகம் உண்டாகும், கூட்டாளிகள் மற்றும் நண்பர்களின் உதவியும், ஆதரவும் தங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான வெற்றிகளை  வாரி வழங்கும், புதிய சொத்துகள் அல்லது புதிய வண்டி வாகனங்கள் வாங்கும் யோகமும், அதிரடியான முன்னேற்றங்களையும் தவிர்க்க இயலாது, வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் வருமானம் தங்களின் வாழ்க்கையில் மிக பெரிய அந்தஸ்தையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் வாரி வழங்கும், இன்சூரன்ஸ் துறையில் உள்ள அன்பர்களுக்கு, எதிர்பாராத வருமானங்களும், தன்னிறைவான பொருளாதார முன்னேற்றமும் உண்டாகும், அதிகபடியான உடல் உழைப்பை தவிர்க்க இயலாது  இருப்பினும் உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும், புதிய சூழ்நிலைகளும் புதிய மனிதர்களின் அறிமுகமும் தங்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய யோகத்தை வாரி வழங்கும், பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்த அன்பர்களுக்கு திடீர் வரவு உண்டாகும், இதுவரையில் நிலுவையில் இருந்த கடன் அடைபடும், உயில் மூலம் லாபமும் அதிர்ஷ்டமும் உண்டாகும், புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் அறிமுகமாகும், 8ல் ராகுவின் சஞ்சாரம் தங்களின் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளை வாரி வழங்கும்.

மொத்தத்தில் எதிர்வரும் ராகுகேது பெயர்ச்சி மகர இலக்கின அன்பர்களுக்கு 100% விகிதம் வருமான வாய்ப்பினையும், எதிர்பாராத திடீர் அதிர்ஷ்டத்தையும் தங்கு தடையின்றி வாரி வழங்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை, மகர இலக்கின அன்பர்கள் அனைவரும் ராகுகேது பெயர்ச்சியால் குடும்ப ஸ்தானம் மற்றும் ஆயுள் ஸ்தான வழியில் இருந்து மிகுந்த நன்மைகளை பெறுகின்றனர் என்பது  கவனிக்க தக்க அம்சமாகும்.

குறிப்பு :

மேற்கண்ட பலாபலன்கள் மகர இலக்கின அன்பர்களுக்கு, தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 02 மற்றும் 08ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினால் மட்டுமே 100% சதவிகிதம் நடைபெறும், எனவே மகர இலக்கின அன்பர்கள் சுய ஜாதகத்தில் தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 02,08ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்துகிறதா? என்பதில் தெளிவு பெறுவது அவசியமானதாக "ஜோதிடதீபம்" கருதுகிறது.

வாழ்க வளமுடன்
ஜோதிடன் வர்ஷன்
9443355696

Saturday, January 30, 2016

ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் - தனுசு லக்கினம் சாய கிரகங்கள் என்று போற்றப்படும் " ராகு கேது" பெயர்ச்சி, கால புருஷ தத்துவ அமைப்பிற்கு 9ம் ராசியான தனுசு ராசியை, லக்கினமாக கொண்ட அன்பர்களுக்கு, லக்கினத்திற்கு 9ல் ராகு பகவானும், 3ல் கேதுபகவானும் சஞ்சாரம் செய்து, இனி வரும் 18 மாதங்களுக்கு வழங்கும் பலாபலன்களை பற்றி ஆய்வு செய்வோம் அன்பர்களே!

தனுசு இலக்கின சிறப்பு இயல்புகள் :

தனுசு ராசியை ஜென்ம லக்கினமாக பெற்ற அன்பர்களுக்கு, லக்கினம் வலிமை பெறும் பொழுது,  ஜாதகரின் அறிவு திறனும், புத்திசாலித்தனமும் அதிகரிக்கும், அறிவுபூர்வமான செயல்களில் ஆர்வத்தையும், புதிய சிந்தனைகள் மூலம் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றங்களை நிர்ணயம் செய்துகொள்ளும் வல்லமையை தரும், பிடிவாதம் மிகும் இலகுவான வழிமுறைகளை கையாண்டு வெற்றிகளை பெரும் யோகம் உண்டாகும், சிறந்த நிர்வாக திறமையும், திட்டமிடுதல்களுடன் செயல்களை செய்து தொடர் வெற்றிகளை பெரும் தன்மையை தரும், ஜாதகரின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் மற்றவர்களுக்கு உபயோகம் மற்றும் நன்மையை தரும் விதத்தில் அமையும், உடல் ரீதியான உழைப்பைவிட அறிவு ரீதியான உழைப்பை அதிகம் விரும்பும் அன்பர்கள், பாரம்பரியம் ரகசியம் உணர்தல், புலனுக்கு அப்பாற்ப்பட்ட அறிவு திறன், வரைமுறைக்கு உற்பட்ட சுய கட்டுபாடு, தன்னம்பிக்கை குறையாத மன நிலை, ஆரோக்கியமான உடல் நிலை, முற்ப்போக்கு சிந்தனையுடன் அனைத்தையும் எதிர்க்கொள்ளும் தன்மை என ஜாதகரின் வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு ஜாதகரே காரணமாக அமைவார், ஜன வசீகரம் எப்பொழுதும் உண்டு.

கடந்த ராகு கேது பெயர்ச்சி தனுசு இலக்கின அன்பர்களுக்கு 10ல் ராகுவும், 4ல் கேதுவும் சஞ்சாரம் செய்து ஜீவன ஸ்தான வழியில் இருந்து சிறு சிறு நன்மைகளையும், சுக ஸ்தான அமைப்பில் இருந்து அதிக அளவில் இன்னல்களையும் தந்து கொண்டு இருந்தது ஆனால் தற்பொழுது பெயர்ச்சி அடைந்துள்ள ராகு கேது, வீர்ய ஸ்தானமான 3ம் பாவகத்தில் கேது பகவானின் சஞ்சாரம், தங்களுக்கு எடுக்கும் முயற்சிகள் யாவிலும் வெற்றி மேல் வெற்றியை ஈட்டி தரும், சுய அறிவு திறன் சிறப்பாக செயல்படும், கமிஷன் மற்றும் தரகு தொழில் செய்து வரும் அன்பர்களுக்கு நல்ல லாபமும் அதிர்ஷ்டமும் உண்டாகும், புதிய வாய்ப்புகள் தங்களுக்கு வந்து குவிந்த வண்ணமே இருக்கும், சகோதர ஆதரவு பயணங்களில் லாபம், வியாபாரத்தில் விருத்தி, ஏஜென்சி துறையில் தன்னிறைவான வருமானம், புதிய வேலை வாய்ப்புகள், தனது திறமைக்கு உரிய மரியாதை அரசு கௌரவம் கிடைத்தல், தனிப்பட்ட முறையில் முன்னேற்றம் காணுதல், காரியங்கள் யாவும் தடையின்றி நிறைவேறும் யோகம், திருமண முயற்ச்சிகள் பெரியவர்கள் மூலம் நிறைவேறுதல்,  உயர் கல்வியில் வெற்றியும் முன்னேற்றமும் உண்டாகும், இடம் மாறுதல் மற்றும் புதிய சூழ்நிலைகளில் பணியாற்றும் யோகம் உண்டாகும், எங்கு சென்றாலும் தங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும், மனதில் எண்ணிய எண்ணங்கள் யாவும் நடைமுறைக்கு வரும் இதனால் அதிர்ஷ்டமும் யோகமும் அதிகரிக்கும்.

9ல் சஞ்சாரம் செய்யும் ராகுவினால் தங்களுக்கு அதிக அளவில் இன்னல்களே வரக்கூடும் என்பதால், தன்னை விட வயதில் அதிகம் உள்ள பெரியவர்களிடம் கவனமாக பழகுவது நல்லது, தேவையில்லாமல் மற்றவர்கள் விஷயங்களில் தலையிடுவது மிகப்பெரிய அவமானங்களையும், அவபெயரையும் தரும், சரியான  நேரத்தில் அறிவு திறன் செயல்படாது, ஆன்மீக பெரியோர்களின் ஆசியையும் தீட்சையையும் பெறுவது தங்களின் வாழ்க்கையில் சகல யோகங்களையும் வாரி வழங்கும், சிறப்பு வாய்ந்த ஆன்மீக திருத்தலங்களுக்கு அடிகடி சென்று வருவது தங்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களையும், புத்துணர்வையும் தரும், கல்வி காலங்களில் உள்ள மாணவர்கள் அதிக அளவில் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகிறது, உடல் ரீதியான வரும் சிறு சிறு தொந்தரவுகளையும் உடனடியாக மருத்துவம் செய்துகொள்வது நல்லது, எந்த காரணத்தை கொண்டு மற்றவர்களிடம் பகைமை பாராட்டுவது நல்லதல்ல, அதிக அளவில் அலைச்சல் தரும் என்பதால் சரியான திட்டமிடுதல்களுடன் செயல்படுவது தங்களின் வாழ்க்கையில் சகல நன்மைகளையும் தரும், பொது வாழ்க்கையில் உள்ள  அன்பர்களுக்கு இனிவரும் காலம் அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்க வாய்ப்பில்லை என்பதால் அதிக கவனமுடன் செயல்படுவது தங்களுக்கும் தங்களை சார்ந்தவர்களுக்கும் நன்மையை தரும்.

மொத்தத்தில் எதிர்வரும் ராகுகேது பெயர்ச்சி தனுசு இலக்கின அன்பர்களுக்கு 50% விகிதம் முயற்ச்சிக்கு உண்டான வெற்றிகளை வாரி வழங்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை, தனுசு இலக்கின அன்பர்கள் அனைவரும் ராகுகேது பெயர்ச்சியால் வீரிய ஸ்தான வழியில் இருந்து நன்மைகளை பெறுகின்றனர் என்பது  கவனிக்க தக்க அம்சமாகும்.

குறிப்பு :

மேற்கண்ட பலாபலன்கள் தனுசு இலக்கின அன்பர்களுக்கு, தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 03 மற்றும் 09ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினால் மட்டுமே 100% சதவிகிதம் நடைபெறும், எனவே தனுசு இலக்கின அன்பர்கள் சுய ஜாதகத்தில் தற்பொழுது நடைபெறும் திசாபுத்திகள் 03,09ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்துகிறதா? என்பதில் தெளிவு பெறுவது அவசியமானதாக "ஜோதிடதீபம்" கருதுகிறது.

வாழ்க வளமுடன் 
ஜோதிடன் வர்ஷன் 
9443355696

Wednesday, January 27, 2016

செவ்வாய் தோஷம் படுத்தும் பாடு !


ஒருவரின் சுய ஜாதக ரீதியாக பலாபலன்களை துல்லியமாக அறிந்துகொள்ள அடிப்படையாக அமைவது ஜாதகரின் லக்கினமே, லக்கினத்தை அடிப்படையாக கொண்டே 12 பாவகங்களும் நிர்ணயம் செய்யபடுகிறது, 12 பாவகங்களின் வலிமை அல்லது வலிமை அற்ற தன்மைக்கு ஏற்ற வகையில் திசாபுத்திகள் நன்மை தீமை பலாபலன்களை சம்பந்தபட்ட ஜாதகருக்கு வழங்குவது எதார்த்தமான உண்மை, ஜாதக கணிதங்களில் லக்கினம் ஆரம்பிக்கும் பாகையை வைத்து, 12 பாவகங்களும் ஆரம்பிக்கும் பாகையையும், முடிவுறும் பாகையையும் நிர்ணயம் செய்யபடுகிறது, இதன் அடிப்படையில் பலன் காண முற்படுவதே, சரியான பலாபலன்களை சம்பந்த பட்டவருக்கு துல்லியமாக கணிதம் செய்து சொல்ல இயலும், உதாரணமாக கிழ்கண்ட ஜாதகத்தை எடுத்துகொள்வோம் அன்பர்களே!


ஜாதகிக்கு விருச்சிக லக்கினம், மேஷ ராசி, பரணி நட்சத்திரம், ஜாதகியின் தாயார் திருமணத்திற்காக பொருத்தம் காண வந்தார், அவர் வைத்த வாதம் தனது மகளின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் தோஷம் உள்ளதாகவும், எனவே செவ்வாய் தோஷம் உள்ள வரனையே தேடுவதாகவும், இதுவரை திருமணதிற்காக எடுக்கும் முயற்ச்சிகள் " செவ்வாய் தோஷம் " என்ற ஒரு காரணத்திற்க்காக தடைபட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்றும், தனது பெண்ணின் ஜாதகத்திற்கு செவ்வாய் தோஷம் உள்ள வரனை மட்டுமே சேர்க்க வேண்டு, இல்லையை எனில் ஜாதகி வாழ்க்கையில் மிகுந்த துன்பத்திற்கு ஆளாகும் சூழ்நிலையையும், மன வாழ்க்கையில் சந்தோசம் அற்ற சூழ்நிலையையும் தரும் என்று இதற்க்கு முன் பார்த்த ஜோதிடர்கள் அனைவரும் கூறியதாக தெரிவித்தார், மேலும் எனது மகளுக்கு செவ்வாய் தோஷம் உள்ள வரனை மட்டும் பரிந்துரை செய்யுங்கள் என்பதாக அவரது கூற்று அமைந்திருதது.

மேற்கண்ட பெண்ணிற்கு இதுவரை 100க்கு மேற்ப்பட்ட ஜாதகங்களை பொருத்தம் பார்த்தும் திருமணம் நடக்கவில்லை என்றும் கூறினார், சுய ஜாதகத்தில் நவகிரகங்கள் எந்த பாவகத்தில் அமர்ந்து இருக்கின்றது என்ற அடிப்படை விஷயம் அறியாத பொழுது இது போன்ற சுய ஜாதகத்திற்கு உண்மைக்கு புறம்பான கருத்துகள் வருவது இயற்கையே, ஒருவரின் சுய ஜாதகத்தில் பாவகங்களின் வலிமை, நவகிரகங்கள் பாவகங்களில் அமர்ந்து இருக்கும் உண்மை நிலை, பாவகங்களுக்கு கிரகங்கள் தரும் வலிமை வலிமை அற்ற நிலையை கருத்தில் கொண்டு பலாபலன் சொல்வதே ஜோதிடரின் கடமையாகும்.

மேற்கண்ட ஜாதகிக்கு கடந்த நான்கு வருடங்களாக வரன் தேடுகின்றனர், இருப்பினும் திருமணம் கைகூடி வரவில்லை என்பதற்கு என்ன காரணம், சொவ்வாய் தோஷத்தின் உண்மை நிலை என்ன? திருமண தாமதத்திற்கு செவ்வாய் தோஷமே காரணமாக அமைகிறதா ? ஜாதகத்தில் பாவகங்களின் வலிமை வலிமை அற்ற தன்மைகள் என்ன? என்பதை இனி ஆய்வு செய்வோம் அன்பர்களே!

ஜாதககிக்கு விருச்சிக லக்கினம், லக்கினம் எனும் முதல் பாவகம் விருச்சிக ராசியில் 235:37:23 பாகையில் ஆரம்பித்து தனுசு ராசியில் 264:54:37 பாகையில் முடிகிறது, எனவே ஜாதகிக்கு லக்கினம் விருச்சிகம் என்ற போதிலும் விருச்சிக ராசியில் 04:23:37 பாகைகள் மட்டுமே பெற்று இருக்கின்றது, தனுசு ராசியில் 24:54:37 பாகைகள் வரை வியாபித்து இருக்கின்றது, ஜாதகிக்கு லக்கினம் எனும் முதல் பாவகம்  விருச்சிக ராசியிலும் சிறிதும், தனுசு ராசியில் அதிக அளவிலும் வியாபித்து இருக்கிறது என்பதே உண்மை நிலை ஆகும் .

 ஜாதகிக்கு களத்திர ஸ்தானம் எனும் 7ம் பாவகம் ரிஷப ராசியில் 55:37:23 பாகையில் ஆரம்பித்து, மிதுன ராசியில் 84:54:37 பாகையில் முடிவடைகிறது. எனவே ஜாதகிக்கு களத்திர ஸ்தானம் ரிஷபம் என்ற போதிலும், ரிஷபராசியில்  04:23:37 பாகைகள் மட்டுமே பெற்று இருக்கின்றது, மிதுன ராசியில் 24:54:37 பாகைகள் வரை வியாபித்து இருக்கின்றது, ஜாதகிக்கு லக்கினம் எனும் முதல் பாவகம்  ரிஷப ராசியிலும் சிறிதும், மிதுன ராசியில் அதிக அளவிலும் வியாபித்து இருக்கிறது என்பதே உண்மை நிலை ஆகும்.

இதில் செவ்வாய் பகவான் அமர்ந்து இருப்பது ரிஷப ராசியில் என்ற போதிலும் அவர் 40:26:38 பாகையில் அமர்ந்து இருப்பதால், செவ்வாய் களத்திர ஸ்தானத்தில் அமர்ந்து இருக்கின்றது என்பது முற்றிலும் ஜோதிட கணிதத்திற்கு புறம்பானது, ஏனெனில் ஜாதகிக்கு களத்திர ஸ்தானம் ஆரம்பிப்பதே ரிஷப ராசியில் 55:37:23 பாகையில்தான், எனவே செவ்வாய் பகவான் ரிஷப ராசியில் உள்ள 6ம் பாவகத்தில் என்பதே முற்றிலும் உண்மை, இதை உணராமல் ஜாதகிக்கு செவ்வாய் தோஷம் என்று (7ல் செவ்வாய்) என்று நிர்ணயம் செய்வது ஜாதக கணிதம் தெரியாத அன்பர்கள் கூறும் வாதமாகவே "ஜோதிடதீபம்" கருதுகிறது.

மேலும் ஒரு தோஷம் உள்ள ஜாதகத்திற்கு, அதே தோஷம் உள்ள ஜாதகத்தை திருமண வாழ்க்கையில் இணைப்பது எப்படி நன்மையை தரும் ? வலிமை அற்றவன் ஒரு வலிமை பெற்றவருடன் சேரும் பொழுது அவரது வாழ்க்கையும் நலம் பெரும் என்பதே சத்தியம், மாறாக ஒரு கொடியவனுடன் சேரும் தீயவனுக்கு எப்படி வாழ்க்கை முன்னேற்றமும் யோகமும் பெரும்? அடிப்படையில் ஒரு ஜாதகத்தில் தோஷம் ( வலிமை அற்ற நிலை ) உள்ளதா? என்பதே தெரியாத பொழுது சம்பந்தபட்ட ஜாதகருக்கு எவ்வாறு நாம் வழிகாட்ட இயலும் என்ற கேள்வியை "ஜோதிடதீபம்" இந்த பதிவில் முன் வைக்கிறது.

மேற்கண்ட ஜாதகத்தின் உண்மை நிலையை பற்றி சிந்திப்போம் அன்பர்களே!

ஜாதகத்தில் வலிமை பெற்றுள்ள பாவகங்கள் :

1,6,7ம் வீடுகள் களத்திர ஸ்தானமான 7ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது ஜாதிக்கு இலக்கின வழியில் கீர்த்தியும், நல்ல மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்த்தை வழங்கும், 6ம் பாவக வழியில் இருந்து சிறு சிறு அதிர்ஷ்டங்கள் ஜாதகிக்கு அடிக்கடி வந்து போகும், உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனத்தையும், வருமுன் காக்கும் விழிப்பு நிலையையும் தரும், 7ம் பாவக வழியில் இருந்து வாழ்க்கை துணை அமைந்த பிறகே ஜாதகியின் முன்னேற்றங்கள் அதிகரிக்கும், குடும்ப வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும், பொதுமக்கள் ஆதரவும், நண்பர்கள் உதவியும் ஜாதகிக்கு தேடி வரும்.

2,8,11ம் வீடுகள் லாப ஸ்தானமான 11ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது, 2ம் பாவக வழியில் இருந்து தனக்கென்று ஒரு குடும்பம் அமைந்த பிறகே ஜாதகிக்கு யோகமும், அதிர்ஷ்டமும் உண்டாகும், இனிமையான பேச்சும், நல்ல வருமானமும் ஜாதகிக்கு இயற்கையாக கிடைக்கும், 8ம் பாவக வழியில் இருந்து தனது வாழ்க்கை துணை மூலம் திடீர் அதிர்ஷ்டங்களையும், தன்னிறைவான பொருளாதார முன்னேற்றத்தையும் வாரி வழங்கும், புதையலுக்கு நிகரான சொத்து சுக சேர்க்கையை தனது வாழ்க்கை துணை வழியில் இருந்து பெரும் யோகத்தை தரும், 11ம் பாவக வழியில் இருந்து நீடித்த அதிர்ஷ்டத்தையும் முற்போக்கு சிந்தனையும், நேர்மறை எண்ணங்களால் வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டங்களை பெரும் யோகத்தையும், மனதில் நினைத்த எண்ணங்கள் யாவும் நடைமுறைக்கு வரும் தன்மையையும் தரும். ( ஜாதகியின் 11ம் பாவகம் கால புருஷ தத்துவ அமைப்பிற்கு 7ம் ராசியாகவும், சர காற்று தத்துவத்திலும் அமைவது ஜாதகி தனது  வாழ்க்கை துணை, நண்பர்கள், கூடாளிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் வழியில் இருந்து பெரும் 100% விகித யோகத்தை காட்டுகிறது.

5ம் வீடு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான 5ம் பாவகத்துடனே சம்பந்தம் பெறுவது, ஜாதகியின் அறிவு திறனையும், சமயோசித புத்திசாலிதனத்தையும் அதிகரிக்கும், எங்கு சென்றாலும் குல தெய்வத்தின் அருளாசி ஜாதகிக்கு பரிபூரணமாக கிடைக்கும், கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் தன்மையையும், கற்ற கல்வி வழியில் இருந்து யோகத்தையும் வாரி வழங்கும்.

10ம் வீடு ஜீவன ஸ்தானமான 10ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது, ஜாதகிக்கு கௌரவம் குறையாத தொழில் முன்னேற்றத்தையும், அரசு உதவி மற்றும் விருதுகளுக்கு தகுதி பெரும் யோகத்தையும், தன்னிறைவான தொழில் வாய்ப்புகளையும், செய்யும் தொழிலில் புகழ் பெரும் யோகத்தையும், கைராசியான தன்மையையும் ஜாதகிக்கு தரும், தனது தாய் வழியில் இருந்து நன்மைகளையும், நீடித்த உதவிகளை வாழ்நாள் முழுவதும் பெரும் யோகம் உண்டாகும், சுய தொழில் வெற்றி பெறும்.

ஜாதகத்தில் வலிமை அற்ற பாவகங்கள் :

4,12ம் வீடுகள் விறைய ஸ்தானமான 12ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெறுவது, 4ம் பாவக வழியில் இருந்து தனது தந்தை வழியில் இருந்து உதவி அற்ற நிலையையும், தந்தையின் பிரிவையும், அவர் வழியில் இருந்து இன்னல்களையும் துன்பங்களையும் சந்திக்கும் சூழ்நிலையை தரும், தனது பெயரில் உள்ள சொத்துகள், வண்டி வாகனங்கள் அனைத்தும் வீண் விறையத்தை தரும், சுக போக வாழ்க்கைக்கு அடிக்கடி இடைஞ்சல்கள் வரக்கூடும், ஜாதகியின் குணநலன்கள் வெகுவாக ஜாதகியின் மன நிம்மதியை கெடுக்கும், ஜாதகியின் குணத்தை எவராலும் புரிந்துகொள்ள இயலாது, நல்ல மனம் இருந்த போதிலும் தேவையில்லாத விஷயங்களில் தலையீடு செய்து பொருள் இழப்புக்கு ஆளாகும் சூழ்நிலையை தரும், 12ம் பாவக வழியில் இருந்து அனைவராலும் தொல்லை, துன்பம், மருத்துவ செலவுகள், மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் என ஜாதகியின் வாழ்க்கையை வெகுவாக பாதிக்கும், மனதை ஒருநிலை படுத்துவது ஜாதகியின் துன்பத்தை குறைக்கும்.

3,9ம் வீடுகள் பதாக ஸ்தானமான 9ம் பாவகத்துடனே சம்பந்தம் பெறுவது, 3ம் பாவக வழியில் இருந்து சகோதர ஆதரவு அற்ற நிலையையும், எடுக்கும் முயற்சிகளில் தோல்வியையும், பயணங்களில் இன்னல்களையும், முயற்ச்சி இன்மையையும், தாழ்வு மனபான்மையையும், வீரியமற்ற செயல்களால் துன்பங்களையும் தரும், 9ம் பாவக வழியில் இருந்து பித்ரு கர்ம வினை பதிவை தாம் அனுபவிக்கும் தன்மையையும், பெரியவர்கள் ஆசி மற்றும் இறை அருளின் கருணையை பெற ஜாதகி அதிக அளவில் போராட வேண்டி வரும், ஜாதகிக்கு உதவி செய்ய எவரும் முன்வர மாட்டார்கள், தனித்து போராட வேண்டிய சூழ்நிலைகளை தரும், தனது தந்தை வகையறாவில் இருந்து அதிக அளவில் இன்னல்களை சந்திக்க வேண்டி வரும்.

ஆக இந்த ஜாதகிக்கு செவ்வாய் தோஷம் என்பது இல்லை, செவ்வாய் தோஷத்திற்கு முக்கியத்துவமும் தர தேயில்லை, மேலும் வரனின் ஜாதகத்தில் 2,7ம் பாவகங்கள் வலிமை பெற்று இருந்தால் போதும் திருமணம் செய்யலாம் என்பதே முற்றிலும் உண்மை.

வாழ்க வளமுடன் 
ஜோதிடன் வர்ஷன் 
9443355696