பின்தொடர...

Monday, March 13, 2017

சிம்ம லக்கினத்திற்கு சத்ரு மற்றும் களத்திர ஸ்தான அதிபதியான சனிதிசை தரும் பலாபலன்கள் என்ன ?


கேள்வி :

சிம்ம லக்கினத்திற்கு சத்ரு மற்றும் களத்திர ஸ்தான அதிபதியான சனிதிசை நடைபெறுகிறது, சனி திசை வழங்கும் பலாபலன்கள் என்ன?

பதில் :

தங்களுக்கு தற்போழுது நடைமுறையில் உள்ள சனி திசை தரும் பலன்களை தெளிவுற அறிந்து கொள்ள, சுய ஜாதகத்தில் தற்போழுது நடைபெறும் சனி திசை எந்த பாவக பலனை ஏற்று நடத்துகிறது என்பதில் தெளிவு பெறுவது அவசியமாகிறது, சனி எந்த பாவக அதிபதி? அவர் எங்கு அமர்ந்து இருக்கின்றார் ? என்பது முக்கியமல்ல தனது திசையில் எந்த பாவக பலனை ஏற்று நடத்துகிறார் ? என்பதே சம்பந்தப்பட்ட கிரகம் தரும் யோக அவயோக பலாபலன் பற்றி தெளிவு பெற உதவும், தங்களுக்கு சனி தசை ( 13/12/2014 முதல் 13/12/2033 வரை ) நடைமுறையில் உள்ளது, மேலும் சனி திசையில் சனி புத்தி ( 13/12/2014 முதல் 16/12/2017 வரை ) நடப்பில் உள்ளது மேற்கண்ட சனி திசையும், சனி புத்தியும் தங்களுக்கு வழங்கும் பலாபலன்களை பற்றி  சிந்தனைக்கு   எடுத்துக்கொள்வோம்.


லக்கினம் : சிம்மம் 
ராசி : துலாம்
நட்ஷத்திரம் : சித்திரை 4ம் பாதம்.

சனி திசை நடப்பு ( 13/12/2014 முதல் 13/04/2033 வரை ) 
சனி புத்தி நடப்பு ( 13/12/2014 முதல் 16/12/2017 வரை )

தங்களுக்கு தற்போழுது நடைபெறும் சனி திசை 7ம் வீடு லாப ஸ்தானமான 11ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று வலிமை பெற்ற 7ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்துவது  வரவேற்க தக்க விஷயமாகும், மேலும் தற்போழுது நடைபெறும் சனி புத்தியும்  மேற்கண்ட பாவக பலனையே ஏற்று நடத்துகிறது, எனவே தங்களுக்கு தற்போழுது நடைபெறும் சனி தசை ( சனி புத்தி ) களத்திர பாவக வழியில் இருந்து லாபம் மற்றும் அதிர்ஷ்டங்களை வாரி வழங்கி கொண்டு இருப்பது தங்களுக்கு சிறப்பான நன்மைகளை தரும்.

மேலும் தங்களின் 7ம் வீடு கால புருஷ தத்துவ ராசிக்கு லாப ஸ்தானமாகவும், தங்களின் 11ம் வீடு கால புருஷ தத்துவ அமைப்பிற்கு சுக ஸ்தானமாகவும் அமைவது கும்பம் மற்றும் மிதுன ராசிகள் வழியில் சுப யோகங்களை 100% விகிதம் தரும், சனி திசை தங்களுக்கு வலிமை பெற்ற 7ம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்துவது, வாழ்க்கை துணை, நண்பர்கள், கூட்டாளிகள், உறவுகள் மற்றும் பொதுமக்கள் சார்ந்த நன்மைகளை வாரி வழங்கும், குறிப்பாக வெளிநாடு வெளியூர் சார்ந்து யோக வாழ்க்கை தேடி வரும், கூட்டு  முயற்சி வெற்றி தரும், பிரபல்ய யோகம் உண்டாகும்.

குறிப்பு :

தங்களது சிம்மலக்கினத்திற்கு 6,7ம் பாவக அதிபதி சனி என்ற போதிலும், தனது திசையில் வலிமை பெற்ற களத்திர ஸ்தான பலனையே தருவது வரவேற்கதக்க சிறப்பு அம்சமாகும், " வாழ்த்துக்கள் "

வாழ்க வளமுடன் 
ஜோதிடன் வர்ஷன் 
9443355696

  

No comments:

Post a Comment