பின்தொடர...

Tuesday, March 14, 2017

திருமணம் தாமதம் ஆக காரணம் என்ன ? இல்லற வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட காரணம் என்ன ?திருமணம் தாமதம் ஆக சுய ஜாதக ரீதியாக ( வரனுக்கோ, வதுவுக்கோ ) பல காரணங்கள் உண்டு, அவற்றிக்கு அடிப்படையாக சுய ஜாதகத்தில் பாவக வலிமை இன்மையே காரணமாக அமையும் என்ற போதிலும், கீழ்கண்ட காரணங்களால் ஒருவருக்கு திருமணம் தாமதம் ஆக வாய்ப்புகள் உண்டு.

1) சுய ஜாதகத்தில் குடும்ப ஸ்தானம் எனும் இரண்டாம் பாவகம் வலிமை இன்றி இருப்பின், திருமணம் தாமதமாகும்.

2) சுய ஜாதகத்தில் களத்திர ஸ்தானம் எனும் ஏழாம் பாவகம் வலிமை இன்றி இருப்பின், திருமணம் தாமதமாகும்.

3) சுய ஜாதகத்தில் குடும்ப ஸ்தானம் எனும் இரண்டாம் பாவகம், களத்திர ஸ்தானம்  எனும் ஏழாம் பாவகம் வலிமை இன்றி இருப்பின், திருமணம் தாமதமாகும்.

4) நடைபெறும் திசைபுத்தி பாதிக்கப்பட்ட குடும்ப ஸ்தானம் எனும் இரண்டாம் பாவகம், களத்திர ஸ்தானம்  எனும் ஏழாம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினால் திருமணம் தாமதமாகும்.

5) சுய ஜாதகத்தில் குடும்ப ஸ்தானம் எனும் இரண்டாம் பாவகம், களத்திர ஸ்தானம்  எனும் ஏழாம் பாவகம் பாதக ஸ்தானத்துடன் தொடர்பு பெற்றால் திருமணம் தாமதமாகும்.

6) நடைபெறும் திசைபுத்தி பாதக ஸ்தானத்துடன் தொடர்பு பெற்ற குடும்ப ஸ்தானம் அல்லது களத்திர ஸ்தானம் எனும் ஏழாம் பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினால் திருமணம் தாமதமாகும்.

7) நடைபெறும் திசைபுத்தி பாதிக்கப்பட்ட மற்ற பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினால் திருமணம் தாமதமாகும்.

8) சுய ஜாதகத்தில் கேந்திரம் மற்றும் கோணங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டாலும் திருமணம் தாமதமாகும்.

9) சுய ஜாதகத்தில் லக்கினம் முதல் 12 பாவகங்களும் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் திருமணம் தாமதமாகும்.

10) சுய ஜாதகத்தில் வலிமை அற்ற பாவக வழியிலான உறவுகள், சம்பந்தப்பட்ட ஜாதகருக்கு வரன் அல்லது வது தேடினாலும் திருமணம் தாமதமாகும்.

11) ஜாதகரின் எதிர்பார்ப்புகள்  என்பது சுய ஜாதக  வலிமைக்கு ஒத்து வாராத அமைப்பில் இருந்தாலும் திருமணம் தாமதமாகும்.

12 ) தனக்கு உகந்த திசை அமைப்பு இல்லாத வீட்டில் குடியிருந்தாலும் திருமணம் தாமதமாகும்.

13) கண் திருஷ்ட்டி, மற்றவர்கள் மூலம் வரும் சூட்சம பாதிப்பின் காரணமாகவும் திருமணம் தாமதமாகும்.

14) சுய ஜாதகத்த்தில் உள்ள களத்திர ஸ்தான தொடர்பு தெரிவிக்கும், திசை சார்ந்து வரன் வது தேடாமல் இருந்தாலும் திருமணம் தாமதமாகும்.

15) சுய ஜாதகத்தை தானே கெடுத்து கொள்வதாலும், அவயோகம் பெற்ற ஜாதகத்துடன் சேர்க்கை பெறுவதினாலும் ( முறையற்ற எதிர்பாலின சேர்க்கை ) திருமணம் தாமதமாகும்.

திருமணம் தாமதம் ஆக இன்னும் பல காரணங்களை அடுக்கிக்கொண்டே செல்லலாம் என்ற போதிலும் சுய ஜாதகத்தில் உள்ள பாவக வலிமையை கருத்தில் கொண்டு திருமண தாமதத்திற்கு காரணம் அறிந்து  சரியான தீர்வுகளை தேடுவதே சாலச்சிறந்தது.

திருமணம் தாமதம் ஆக காரணம் என்ன என்பதை ஓர் உதாரண ஜாதகம் கொண்டு தெளிவு பெறுவோம் அன்பர்களே !லக்கினம் : சிம்மம்
ராசி : கன்னி
நட்ஷத்திரம் : அஸ்தம் 3ம் பாதம்

 திருமண வாழ்க்கையை நிர்ணயம் செய்யும் 2,5,7,8,12ம் வீடுகளின் தொடர்பு  :

2ம் வீடு ஜீவன ஸ்தானமான 10ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று மிகுந்த வலிமையுடன் உள்ளது.

5ம் வீடு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான 5ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று மிகுந்த வலிமையுடன் உள்ளது.

7ம் வீடு லாப ஸ்தானமான 11ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று மிகுந்த வலிமையுடன் உள்ளது.

8ம் வீடு விரைய ஸ்தானமான 12ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று வலிமை அற்று காணப்படுகிறது.

12ம் வீடு விரைய ஸ்தானமான 12ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று வலிமை அற்று காணப்படுகிறது.

மேற்கண்ட ஜாதகருக்கு சுய ஜாதகத்தில் 2,7 ம் பாவகங்கள் வலிமை பெற்ற போதிலும், கடந்த ராகு திசை ( 09/04/1997 முதல் 10/04/2015 வரை ) 18 வருடமும், 9ம் வீடு பாதக ஸ்தானமான 9ம் பாவகத்துடன் சம்பந்தம் பெற்று 200% விகித இன்னல்களை  பாதக ஸ்தான வழியில் இருந்து அவயோக பலனை ஏற்று நடத்தி திருமண வாழ்க்கை அமைய வாய்ப்பு இல்லாமல் தடைகளை வாரி வழங்கி இருக்கின்றது, ஜாதகர் திருமணத்திற்க்காக எடுத்த முயற்சிகள் யாவும் பெரும் தோல்வியையே தந்து இருக்கின்றது, எனவே சுய ஜாதகத்தில் பாவகங்கள் வலிமையுடன் இருந்தாலும்,  நடைபெரும் திசாபுத்தி வலிமையற்ற பாவக பலனை ஏற்று நடத்தினாலும் திருமண வாழ்க்கை அமையாது, எனவே  திருமண தடைக்கான உண்மை காரணத்தை சுய ஜாதகம் கொண்டு தெளிவாக அறிந்துணர்ந்து, அதற்க்கன முறையான  பிரீதி பரிகாரங்களை மேற்கொண்டு திருமண தடைகளை தகர்த்து எரிந்து, இல்லற வாழ்க்கையில் நலம்  பெறுவது  அவசியமாகிறது .

குறிப்பு :

திருமணத்திற்கு வரன் வது தேடும் பொழுது சுய  ஜாதகத்தில் பாவகங்கள் வலிமையுடனும், நடைபெறும் திசைபுத்தி, எதிர்வரும் திசைபுத்தி வலிமை பெற்ற பாவக பலனை ஏற்று நடத்தும் அமைப்பிலான ஜாதகங்களை தேர்வு செய்து இல்லற வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்வது, திருமண வாழ்க்கையிலான  சுபயோகங்களை வாரி வழங்கும்.

வாழ்க வளமுடன் 
ஜோதிடன் வர்ஷன் 
9443355696

No comments:

Post a Comment